Tư Duy Ngắn Hạn Và Dài Hạn

Tư Duy Ngắn Hạn Và Dài Hạn


Khả năng phân biệt giữa tư duy ngắn hạn và dài hạn, và duy trì sự cân bằng giữa hai loại là một phần không thể thiếu của chiến lược. Hãy tìm hiểu tầm quan trọng của chúng đối với quá trình hoạch định chiến lược, bạn sẽ thấy dễ dàng phối hợp chúng hơn.Lường trước những trở ngại


Việc hoạch định ngắn hạn chỉ giải quyết những vấn đề phát sinh tức thời, hay trong một thời gian rất ngắn, trong khi tư duy dài hạn sẽ giúp bạn hoạch định được những kế hoạch tương lai. Nếu chỉ tập trung hoàn toàn vào thành công ngắn hạn, bạn sẽ có nguy cơ thất bại trong dài hạn. Ví dụ như bạn có thể chợt nhận ra rằng mình đang bán những sản phẩm lỗi thời, hay nhắm đến những thị trường mà nhu cầu đã thay đổi. Nếu bạn không đầu tư đúng mức cho việc hoạch định dài hạn, thì công việc kinh doanh chắc chắn sẽ chịu hậu quả xấu. Điều mấu chốt là cần phải tập trung vào hiện tại để đạt được sự tăng trưởng cần thiết, đồng thời nhìn vào tương lai để đảm bảo rằng những quyết định đúng đắn hiện nay cũng có lợi cho mai sau.


Đảm bảo sự cân bằng


Để có được sự cân bằng hợp lý giữa tư duy ngắn hạn và dài hạn, cần phải có nỗ lực và kỷ luật. Nếu bạn hủy bỏ một cuộc họp bàn chiến lược, nó sẽ không có ảnh hưởng trong ngắn hạn, nhưng nếu không trả lời một cú điện thoại của khách hàng, bạn có thể mất một đơn hàng. Vì thế chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi những nghiệp vụ hoạt động trước mắt sẽ luôn được ưu tiên,trừ phi cả nhóm quyết tâm dành thời gian cho những vấn đề chiến lược. Hãy phân bổ thời gian và nguồn lực hợp lý cho cả hoạt động và chiến lược, rồi duy trì tốt kế hoạch đó. Ví dụ, bạn có thể quyết định dành ba tháng để phát triển chiến lược mới, hai ngày họp để khởi động, và về sau là mỗi tuần một ngày. Như vậy,vẫn còn rất nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề nghiệp vụ.


Làm việc có chiến lược


Chiến lược là một quá trình liên tục, thậm chí khi kế hoạch của bạn đã đi vào hoạt động,bạn cũng không thể xao lãng việc hoạch định cho tương lai. Hãy dành mỗi tháng một ngày để thảo luận việc duy trì và phát triển kế hoạch với cả nhóm. Những doanh nhân thành công nhất  thường dành ít nhất nửa ngày trong một tuần để triển khai phần việc chiến lược của họ. Họ thường xuyên nói chuyện với khách hàng và xem xét lại các vai trò trong nhóm. Hãy dành thời gian nghiên cứu lại kế hoạch để cập nhật nó, và bảo đảm các thành viên trong nhóm luôn duy trì sự tận tụy và tập trung.


Nguồn: Tư duy chiến lược-Andy Bruce & Ken Langdon
Tải bản demo