Xây Dựng Văn Hóa Không Trách Phạt

Xây Dựng Văn Hóa Không Trách Phạt


Bất cứ ai cũng có lúc thất bại và phải chấp nhận sự thất bại. Tuy nhiên, để động viên một cách hiệu quả, bạn cần phải xây dựng một môi trường văn hóa không có sự khiển trách khi thất bại. Sai lầm cần được nhận biết và sử dụng để rút kinh nghiệm cho sự thành công trong tương lai.Chấp nhận hiểm nguy

Quản lý bằng cách động viên xoay quanh việc ủy quyền nên có hai mối lo sợ rủi ro: người được ủy quyền thực hiện công việc có thể thất bại; và công việc có thể thất bại. Để cơ hội đạt được sự thành công là cao nhất, bạn phải hiểu được bản chất thật sự của sự rủi ro. Đó phải là một bước cần được tính toán, không phải mơ hồ. Đảm bảo rằng người được ủy quyền tóm tắt được sự việc đầy đủ trước khi bắt đầu công việc. Hãy đánh giá công việc, và chỉ hành động khi các kết quả có thể được cân nhắc theo hệ thống và có khả năng thành công. Nếu không như thế thường là do quản lý kém.


Học hỏi từ sai lầm

Những bài học từ sự thất bại là rất quý giá, không chỉ đối với cá nhân liên quan mà còn đối với công ty. Hãy thảo luận nguyên nhân của những thất bại để loại trừ chúng và tạo nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai. Thái độ xây dựng và cảm thông với sự thất bại sẽ động viên và khuyến khích nhân viên. Nếu bạn trách phạt mỗi khi thất bại hay làm người khác làm việc bằng sự sợ hãi, bạn sẽ không tạo được sự thành công dài lâu. Tuy nhiên, việc bỏ qua những sai phạm cũng có giới hạn. Nếu lặp lại cùng một lỗi lầm thì không thể tha thứ được vì không rút kinh nghiệm từ lỗi lầm trước đó.


Xem xét lại chương trình hành động

Việc xem xét lại chương trình hành động là một quy trình theo dõi một cách có hệ thống sự thành công hay thất bại của bất kỳ dự án nào để có thể học hỏi từ những sai sót. Những thành viên được lựa chọn tham gia vào việc xem xét lại sẽ thống nhất những kinh nghiệm đựơc rút ra. Những bài học này sẽ được ghi nhận lại và chuyển giao cho tất cả mọi người liên quan đến dự án, giúp xác định cái gì đang đúng và sai và lý do cụ thể. Xem xét lại chương trình hành động để thông báo với nhân viên những gì họ nên hoặc không nên làm trong tương lai, và quan tâm đến những phần cần đựơc cải tổ trong hệ thống.


Nguồn: Động viên nhân viên- Robert Heller
Tải bản demo