Đọc Thông Tin Sao Cho Hiệu Quả

Đọc nhiều và hiểu nhiều, bạn có thể biết nhiều thông tin. Bạn có thể cải thiện tốc độ đọc và hiệu quả của việc đọc bằng cách sử dụng một vài phương pháp đơn giản sau đây. Sự tập trung là chìa khóa của tất cả các phương pháp đọc nhanh và hiểu nhiều hơn.

 


Đọc một cách hiệu quả

Hai phương pháp thông dụng nhất được mọi người thường sử dụng để đọc và hiểu toàn bộ văn bản đó là đọc nó thật chậm hay đọc qua một lượt, sau đó đọc lại một lần nữa. Cả hai phương pháp này vẫn chưa đủ. Phương pháp một, đọc chậm không ảnh hưởng đến việc hiểu. Phương pháp thứ hai – được xem là phương pháp hồi quy – làm giảm tốc độ đọc 50% nhưng mức độ hiểu của bạn chỉ tăng lên 3% - 7%. Loại bỏ phương pháp đọc lại một lần nữa và tốc độ đọc của bạn tăng trung bình khoảng 250 – 300 từ một phút đến 450 – 500 từ một phút nhưng mức độ hiểu của bạn cũng không giảm sút.

 

Học cách đọc lướt

Đọc lướt có thể giúp bạn giảm bớt thời gian đọc nhưng nội dung hiểu vẫn bảo đảm. Khi đọc bình thường, mắt bạn lướt qua các cụm từ nhỏ, “dừng” lại một chút trên từng nhóm từ đó. Để đọc nhanh hơn, bạn cần mở rộng nhóm từ này ra và tăng tốc độ di chuyển từ nhóm này sang nhóm khác. Trước khi đọc một cuốn sách hay một đề xuất, nếu có mục lục, giới thiệu, kết luận và bản tóm tắt … hãy liếc qua để quyết định xem bạn cần đọc những gì và bỏ qua những phần mình không cần thiết đọc.

 

Cải thiện trí nhớ

Bạn phải mất trung bình khoảng 7 giờ để đọc một cuốn sách dài khoảng 100.000 từ. Bạn có thể giảm một nửa thời gian đó bằng cách đọc lướt. Mục tiêu của việc học cách đọc nhanh hơn là tăng tốc độ đọc đến mức tối đa, khoảng 80% nhưng không làm giảm mức hiểu tối thiểu của bạn. Tuy nhiên, việc đọc và hiểu nhanh hơn sẽ không có tác dụng nếu bạn quên ngay những gì vừa đọc. Vì thế, bạn vừa tập đọc nhanh vừa cải thiện kỹ năng nhớ của mình.

Bạn nhớ nội dung nhiều nhất sau khi đọc xong vài phút và quên khoảng 80% nội dung đó trong vòng 24 giờ sau. Cách đọc hiệu quả là đọc trong vòng một tiếng, ngưng khoảng 6 phút để ôn lại những gì bạn đã đọc, và ôn lại một lần nữa khoảng sau 10 giờ tính từ khi bạn đọc sách.

 

Nguồn: Thông tin hiệu quả - Robert Heller
Tải bản demo