Phát Triển Kỹ Năng Tại Việt Nam
Phát Triển Kỹ Năng Tại Việt Nam

Theo ngân hàng thế giới (WB) trong báo cáo Phát triển Việt Nam 2014 cho rằng Việt Nam cần trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động để tiếp tục tiến trình hiện đại hóa nền kinh tế. Để xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam, cần tập trung đầu tư phát triển kỹ năng.


Nguồn: nhuongquyenvietnam.comTải bản demo