Tư Duy Hiệu Quả Cho Nhà Quản Lý

Tư Duy Hiệu Quả Cho Nhà Quản Lý


Tư duy là phương pháp rèn luyện trí óc quan trọng nhất, song lại ít được dạy nhất ở các trường học hay các doanh nghiệp. Bạn có thể nâng cao khả năng tư duy của mình thông qua việc vận dụng sự lô-gíc cũng như các kỹ năng đã được chứng minh là có tác dụng, để đạt những hiểu biết, ý tưởng và khả năng thực hành tốt hơn.


Sử dụng tư duy lô-gíc


Lô-gíc có nghĩa là cách lập luận đúng đắn. Vận dụng kỹ năng tư duy lô-gíc sẽ giúp bạn đạt tới giai đoạn lý tưởng, tại đó sức mạnh của dữ kiện loại bỏ mọi phương án thay thế để giữ lại phương án đúng nhất. Tuy nhiên, điều này trong nhiều trường hợp là không thể bởi còn rất nhiều dữ kiện chưa biết. Song một nhà quản lý hành động theo lý trí sẽ bắt đầu suy nghĩ bằng các căn cứ dữ kiện thông tin chắc chắn để đi đến kết luận vững chắc. Trong những điều kiện không chắc chắn, giá trị của kỹ năng tư duy lô-gíc không hề giảm đi. Bạn có thể liệt kê những sự kiện có thể xảy ra và dựa vàolập luận lô-gíc để suy đoán hệ quả của chúng. Sau đó, bạn lên kế hoạch để ứng phó với mọi khả năng có thể thành hiện thực. Cũng theo suy nghĩ lô-gíc, kể cả những kến hoạch chu đáo nhất cũng có thể sai sót, do đó bạn cần tính tới những điều bất ngờ.
Suy nghĩ độc lập


Khi suy nghĩ độc lập,tức là bạn sử dụng các kỹ năng khác nhau để thách thức những ý tưởng đã được chấp nhận và có thể đưa ra các đề xuất, các giải pháp mới tiên tiến hơn. Một trong số kỹ năng như vậy được gọi là “kích thích”, nghĩa là nêu ra những khái niệm viễn vông  để xem từ đó có nảy sinh được ý tưởng nào khả thi không. Một kỹ năng khác là tìm kiếm sự tương đồng ở các lĩnh vực khác. Nếu có người nói với bạn điều đó không thể hoặc sẽ không bao giờ làm được, thì hãy cân nhắc xem ý tưởng đó trên thực tế có giá trị hay không.


Làm theo trực giác


Linh cảm hay trực giác có vẻ không ấn tượng bằng tư duy lô-gíc suy nghĩ độc lập hay phép lập luận. Nhưng những quá trình suy nghĩ trực giác cũng có tính trí tuệ không kém gì so với các quá trình tư duy khác. Thỉnh thoảng có những yếu tố mà trong ý thức chúng ta muốn bỏ qua, song linh cảm vẫn luôn gợi nhớ đến. Điều này giải thích tại sao trong nhiều trường hợp chúng ta thường lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định chỉ vì một mối ngờ vực không rõ ràng nào đó. Bạn đừng nên bỏ qua bất kỳ một linh tính nào, nhưng cũng cần suy xét những linh tính này như những kế hoạch lô-gíc. Đối chiếu các linh cảm của bản thân với các dữ kiện. Không phải lúc nào bạn cũng có đầy đủ các cơ sở cho phép mình làm theo bản năng, song trong nhiều trường hợp, hành động theo bản năng lại là giải pháp tốt nhất, và bạn có thể lường trước hậu quả nếu đó là một quyết định sai lầm.


Nguồn: Nhà quản lý xuất sắc-Robert Heller
Tải bản demo