Một Số Lưu Ý Khi Soạn Thảo Bài Thuyết Trình

Một Số Lưu Ý Khi Soạn Thảo Bài Thuyết Trình


Để cử tọa có thể tiếp nhận trọn vẹn nội dung của bài thuyết trình, bạn cần lưu ý đến ngôn ngữ thể hiện. Bài thuyết trình cần được thể hiện theo lối văn nói tự nhiên, truyền cảm và phù hợp với việc trình bày bằng lời nói.
Điều chỉnh văn viết phù hợp với văn nói

Cấu trúc câu

Cách thể hiện

Ngữ pháp

Hãy cố tránh những câu đúng về mặt ngữ pháp nhưng khi đọc lên có vẻ cứng nhắc. Để tạo ấn tượng trực tiếp, hãy sử dụng ngôi thứ nhất, thứ hai (Tôi và các bạn) và các động từ chủ động

Nói: “Tôi đang làm việc với hệ thống kế toán…”,

Thay vì:  “Hệ thống kế toán mà tôi đang làm là…”.

Nói: “Các anh phải công nhận những vấn đề này..”,

Thay vì: “Điều quan trọng là phải công nhận những vấn đề này..”.

Cú pháp

Luôn đặt những sự kiện quan trọng hay thú vị nhất lên đầu tiên. Không nên mở đầu bằng một mệnh đề phụ hoặc những lời lẽ cần để trong ngoặc đơn

Nói: “Chi phí thấp và sản lượng tăng-đó là những điều chúng ta cần phải làm”,

Thay vì: “Chúng ta cần cắt giảm chi phí và nâng cao sản lượng”.

Nói: “Điều này có thể tạo sự khác biệt hoàn toàn”,

Thay vì: Mặc dù đây là những chi tiết nhỏ, song nó có thể tạo sự khác biệt”.


Sắp xếp thông tin


Sau khi hoàn tất bản thảo đầu tiên, bạn nên “gọt giũa” lại thông tin trong bài. Đọc lại bản thảo một lượt để chắc chắn rằng, các dữ kiện được sắp xếp theo trật tự ưu tiên hợp lý và mọi thông tin cần thiết đều đã đưa vào. Ngoài ra, hãy thêm vào những ví dụ thích hợp để nhấn mạnh các ý chính. Cuối cùng, bạn hãy xem xét để đưa vào những thông tin có sức thu hút và hấp dẫn đặc biệt để tăng tính hài hước và thời sự cho bài thuyết trình của mình. Tuy điều này không nhất thiết, nhưng nó sẽ giúp cử tọa dễ chịu hơn khi lắng nghe bài thuyết trình của bạn.


Cô đọng bài thuyết trình thành thành những gợi ý


Nếu quyết định chọn cách thuyết trình dựa trên những gợi ý ngắn gọn, bạn hãy bắt đầu soạn thảo một bản thuyết trình đầy đủ, gồm tất cả các ý chính cùng các ví dụ dùng để minh họa và giải thích và giải thích. Đây chính là nội dung để bạn căn cứ vào đó rồi cô đọng thành các dòng gợi ý và sử dụng ký tự, số thứ tự để đánh số rõ ràng. Các gợi ý để thuyết trình cần phải ghi một cách khoa học, dễ hiểu, đặc biệt là bao quát hết nội dung cần trình bày.


Nguồn: Kỹ năng thuyết trình-Tim Handle
Tải bản demo