Kỹ Năng Tự Chuẩn Bị Cho Buổi Thương Lượng

Tự chuẩn bị cho một cuộc thương lượng quan trọng bằng cách tiến hành việc nghiên cứu thật kỹ lưỡng. Bạn cần tìm những thông tin hữu ích để hỗ trợ cho những mục tiêu đã xác định của bạn và những thông tin có thể giúp bạn làm suy yếu vị thế thương lượng của đối phương

 


Thời gian chuẩn bị

Dành một khoảng thời gian chuẩn bị trước khi bắt đầu thương lượng là rất quan trọng, vì đó là một khoảng thời gian cần để củng cố. Bạn phải có đủ thời gian để hoàn tất tốt việc nghiên cứu. Bạn có thể cần thời gian để tìm những số liệu thống kê và những trường hợp điển hình để hỗ trợ cho những luận điểm và phác họa ngắn gọn của bạn về tính cách của người mà bạn sẽ thương lượng. Ghi nhớ những thông tin này và hãy vận dụng những thông tin đó một cách khôn khéo. Ví dụ, nếu bạn có dự định dùng những số liệu thống kê phức tạp, hãy chuẩn bị lời giải thích để hỗ trợ cho tình thế thương lượng của bạn, hơn là làm suy yếu vị thế thương lượng của đối phương bằng cách cho rằng họ không hiểu những số liệu do bạn đưa ra.

 

Thu thập dữ liệu

Sử dụng thời gian chuẩn bị quý báu của bạn vào việc tìm kiếm những thông tin về những người mà bạn sẽ thương lượng cùng công việc của họ. Những thông tin này có thể thu thập từ các nguồn thông tin điện tử sách báo. Đến thư viện; truy cập mạng quốc tế; nói chuyện với những người biết về người mà bạn sắp thương lượng. Hãy xem lại các báo cáo hàng năm của công ty của họ, các báo cáo về nghiên cứu thị trường, và những bài báo cũ cắt ra làm tư liệu. Rà soát cẩn thận những nguồn thông tin này có thể giúp cho bạn có đủ những luận điểm mạnh mẽ để hỗ trợ cho những tình huống thương lượng của bạn, nhưng những thông tin bạn có tuyệt đối phải chính xác.

 

Phát triển Logic

Sau khi đã sưu tập nhiều dữ liệu, hãy bắt đầu xây dựng những luận điểm logic. Bạn cần phải tuân thủ tính logic theo một trong hai cách cơ bản sau đây:

·         Nội suy – kết luận được rút ra từ một nhóm các tiền đề. Ví dụ: “Tôi là một cổ đông của Công ty Công nghệ Đại Toàn Cầu (GUT). Công ty GUT sẽ chi cổ tức cho quý này là 0,7 xu cho một cổ phần. Cho nên tôi sẽ nhận cổ tức được chia là 0,7 xu cho mỗi cổ phần trong quý này”

·         Quy nạp – kết luận đươc rút ra từ những ví dụ dựa trên kinh nghiệm. Ví dụ, “Mỗi lần có người trong Công ty GUT được đề bạt thành phó chủ tịch, họ đều được tăng lương. Tôi đang được đề bạt làm phó chủ tịch, bởi vậy tôi cũng sẽ được tăng lương”. Nếu không tăng lương như dự kiến sau khi được đề bạt dù chỉ có một trường hợp, thì việc này tăng lương này sẽ không logic.

 

Nguồn: Kỹ năng thương lượng – Tim hindle
Tải bản demo