Thương Lượng Là Gì?

Thương lượng chỉ xảy ra khi hai bên cùng nhau trao đổi để đạt được điều mình mong muốn. Thương lượng có thể xảy ra hầu như bất kỳ nơi nào trong cuộc sống hằng ngày, trong gia đình và đặc biệt là trong công việc


Hiểu nguyên tắc thương lượng

Thương lượng thành công – một nỗ lực của cả hai bên nhằm đạt được một giải pháp chung có thể chấp nhận được – không nên dẫn đến kết cục người thắng kẻ thua. Đó là một quá trình kết thúc hoặc là làm hài lòng cả hai bên (thắng  - thắng), hoặc là thất bại – cho cả hai bên (thua – thua). Nghệ thuật thương lượng dựa trên sự cố gắng dung hòa quyền lợi giữa các bên. Để đạt được một kết quả mà cả hai bên đều bằng lòng, bạn cần phải chuẩn bị tốt, tỉnh táo và linh hoạt.Nhận biết những kỹ năng

Thương lượng là một kỹ năng mà mọi người có thể học được và có nhiều cơ hội để áp dụng những gì đã học. Những kỹ năng chủ yếu cần cho một cuộc thương lượng thành công là:

·         Khả năng xác định mục tiêu, tuy nhiên một số mục tiêu cần phải linh hoạt.

·         Khả năng khai thác tính khả thi của hàng loạt các lựa chọn có sẵn

·         Khả năng chuẩn bị tốt

·         Khả năng tương tác, nghĩa là có thể lắng nghe và đặt câu hỏi cho các bên đối phương

·         Khả năng nhận biết và đặt ưu tiên một cách rõ ràng

Những kỹ năng này giúp ích cho cuộc sống hàng ngày cũng như trong thương lượng. Nên dành thời gian học những kỹ năng này, bạn sẽ nâng cao bản thân nhiều hơn không chỉ là ở những kỹ năng thương lượng.


Phân loại thương lượng

 

Các hình thức thương lượng trong tổ chức

Hình thức thương lượng

Ví dụ

Các bên liên quan

Quản trị thường ngày

Những thương lượng như thế này liên quan đến những vấn đề nội bộ và mối quan hệ công việc giữa các nhóm nhân viên

·   Tổ chức tiền lương, các điều khoản và điều kiệu làm việc

·   Xác định vai trò công việc và phạm vi trách nhiệm

·   Tăng năng suất bằng cách làm việc thêm giờ

·   Hội đồng quản trị

·   Các cơ quan trực thuộc

·   Đồng nghiệp

·   Công đoàn

·   Tư vấn pháp luật

Thương mại

Những cuộc thương lượng này thường xảy ra giữa một tổ chức và đối tác bên ngoài. Mục đích chính thường là những vấn đề liên quan đến lợi ích về tài chính

·   Giành được một hợp đồng cung cấp cho khách hàng.

·   Lịch giao hàng và cung cấp dịch vụ

·   Thỏa thuận về chất lượng và giá cả sản phẩm

·   Hội đồng quản trị

·   Nhà cung cấp

·   Khách hàng

·   Các cơ quan nhà nước

·   Công đoàn

·   Tư vấn pháp luật

Pháp lý

Những cuộc thương lượng này thường là chính thức và ràng buộc về mặt pháp lý. Những tranh chấp phát sinh trước đây có thể trở thành vấn đề quan trọng cần thương lượng

·   Tuân thủ những quy định của chính quyền địa phương và luật pháp quốc gia

·   Tiếp xúc với các cơ quan pháp luật (như cơ quan chống độc quyền)

·   Chính quyền địa phương

·   Chính phủ

·   Các cơ quan pháp luật

·   Hội đồng quản trị

 

Nguồn: Kỹ năng thương lượng – Tim Hindle
Tải bản demo